ADHD

Behandling af ADHD

ADHD er en forkortelse af Attention Deficit Hyperaktiv Disorder, som betyder: Forstyrrelse af opmærksomhed og hyperaktiv lidelse. I dag hedder diagnosen ADHD/ADD, da man har valgt, at man skal kunne adskille nogle af de symptomer, der indgår i diagnosen, fra hinanden, så man kan diagnosticere det, man har kaldt opmærksomheds-forstyrrelsen for sig, og impulsivitet og hyperaktivitet for sig. Hvis symptomerne primært er impulsivitet og hyperaktivitet, betegnes diagnosen ADHD, og hvis det primært er koncentrationsproblemer og uopmærksomhed, som er det centrale, betegnes det Attention Deficit Disorder (ADD). Hvis man har symptomer, der fylder omtrent lige meget fra begge områder, så betegnes det ADHD/ADD.

ADHD/ADD-diagnoserne har mange fællestræk med mange andre diagnoser og mange overlap og symptomsammenfald med næsten alle psykiatriske lidelser, samt belastningssymptomer der kommer fra sociale og kulturelle problemer. Typisk diagnosticeres børn, unge og voksne med ADHD/ADD, når belastningsgraden fra andre diagnoser bliver stor, og de typiske  diagnoser, som giver grundlag for at man stiller  ADHD/ADD-diagnosen er angst, selvværdsproblemer og OCD, da disse psykiske problemer ofte medfører urolig adfærd, manglende koncentration m.m.. Man ser en voldsom stigning af ADHD/ADD diagnosticerede, men diagnosen ADHD/ADD er en belastningsdiagnose, og ikke en rigtig diagnose med en selvstændig årsag. “Lidelserne” har derimod mange årsager, og mange forsker har kritiseret ADHD/ADD-diagnoserne voldsom igennem tiderne netop fordi der ikke er videnskabelig grundlag for, at diagnosen skulle være en selvstændig diagnose eller syndrom, men trods dette består diagnosen forsat.

Det til kommer at der laves mange fejl hos psykologer, privatpraksiserende læger og psykiater. På verdensplan har man undersøgt psykiatriske diagnoser, og fundet ud af at der er mellem 70-40 % fejl i diagnosticeringen af psykiatriske diagnoser.

Fejldiagnosen medfører at de mennesker der fejldiagnosticeres også fejlbehandles. Dette er meget uheldigt. Især fordi man ofte behandler ADHD med retalin (amfetamin). Ritalin og ligende præparater har de samme virkninger og bivirkninger som stort set alle andre former for amfetamin, hvor nogle af disse bivirkninger kan være dødelige, andre bivirkninger øger riskoen for parkinson syge med 300% og depression med 500% set i forhold til kontrolgruppe, der ikke modtager amfetamin/ritalin. Der ud over er der mange andre mindre farlige bivirkning. Amfetamin har indvirkning på virkelighedsopfattelsen, fordi stoffet øger neurotransmitterne nor-adreanlin og dopamin og i mindre grad serotonin, som har stor betydning for rigtige mange processer i frontallapperne, der er den del af hjernen hvor tænkning, meningsdannelse, forstillinger og andre processer, vi bruger til at bearbejder bevidste forhold internt i kroppen og forhold vedrørende verdenen. Her ud over påvirker dopamin især det limbiske (følelsesmæssige) område og medfører at man kan blive eurofrisk af stoffet. På “gaden” er amfetamin et rusmiddel, der er forbundet med misbrug og afhængighed. Virkningen af amfetamin på psykiske lidelser er i det hele taget en meget usikker affære, og har været det i 90 år, hvor stoffet har været brugt til behandling af mennesker med psykiske lidelser. Fra 1930’erne og frem til 1959 brugte man hovedsagligt amfetamin til behandling af depression, men den første  antidepressiv behandling var kokain, som er et stof, der ligner meget amfetamin. Grunden til at man i dag bruger amfetamin til behandling af børn med ADHD/ADD-symptomer, skyldes primært den præstertionsfremmende effekt, men denne effekt aftager over 6-12 uger.

Forskning er hovedstenen bag behandlingssuccen i klinikken

Det er meget vigtigt for os, at vores faglig viden og kunnen, er på niveau med de førende forsknings- og behandlingsinstitutioner i USA og England. Ligesom det er vigtigt for os være med i forskning, som på den ene eller den anden måde vedrører vores specialer.

Chefpsykolog Martin Bergen, er der udover også involveret i forskning i forbindelse med angst, stress og depressions indvirkning på smertereaktioner, og er yderligere med i et hjerneforskningsprojekt, der tager fokus på medicins indvirkning på hjernen og kroppen.

ADHD behandling København

Vi behandler mennesker, der får diagnoserne ADHD/ADD, hvis de ellers falder indenfor vores ekspert område: angst, depression, OCD, selvværdsproblemer, og lidelser i det obessive compulsive spektrum. Alle dem vi har behandlet, som har fået diagnosticeret ADHD/ADD har efter at vi har behandlet deres angst m.m., ikke har haft ADHD/ADD-symptomer efterfølgende. Vi tager klienter ind fra hele Danmark og udlandet.

Kontakt os på E-Mail: pshus@post.tele.dk eller på telefon: 70260676 og få hjælp til at styre og kognitiv behandling af ADHD.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Skriv en kort besked hvad det handler om her