Brug dine positive karaktertræk

Skal man være lykkelig, er det ifølge Martin Seligman, en af grundlæggerne af Positiv Psykologi, en god ide at satse på at gøre tingene på den måde, man er god til. Vi er alle domineret af forskellige positive karaktertræk og er man f.eks. et generøst individ, giver det større livstilfredshed at satse på at styrke dette træk og muligheden for dets udfoldelse i hverdagen. Men det er ikke så godt for lykken at forcere dette træk og presse en generøs adfærd frem, hvis man f.eks. snarere er domineret af et træk som humor og legende adfærd. Så skal man hellere udvikle sit virke omkring dette træk.

Seligman præsenterer i sin bog Authentic Happiness 24 positive karaktertræk, som synes at værdsættes i mennesker på tværs af religioner og kulturer. Og man kan ganske gratis på hans hjemmeside www.authentichappiness.com tage testen “VIA Signature Strenghts Questionnaire”, der viser hvilke 5 af disse træk, man synes at være mest domineret af. Det er de 5 træk, det ifølge Seligman især skulle være gavnligt for lykken og livstilfredsheden at skabe rum til at udfolde i sin hverdag. De 24 positive karaktertræk er:

Visdom og Viden 1. Kreativitet, originalitet og opfindsomhed
2. Nysgerrighed og interesse for verden
3. Refleksion, kritisk tænkning, og åbenhed for nye tilgange
4. At elske at lære
5. Perspektiv og visdom

Mod
6. Mod: Gøre ting selvom man frygter dem og kæmpe for det man tror på
7. Vedholdenhed, produktivitet og udholdenhed
8. Integritet, ærlighed og oprigtighed
9. Vitalitet, entusiasme, livlighed, energi og passion

Humanisme
10. Evnen til at elske og blive elsket
11. Venlighed, generøsitet, omsorgsfuldhed, medfølelse og selvopofrelse
12. Social intelligens: Få andre til at føle sig godt tilpas, forstå hvad der styrer dem og forstå selv at passe ind

Retfærdighed
13. Borgerskab, social ansvarlighed, loyalitet og evnen til teamwork
14. Rimelighed, retfærdighed og ligelig behandling af andre
15. Lederskab: Skabe harmoni og produktivitet i en gruppe

Selvbeherskelse
16. Tilgivelse: Give folk en chance til
17. Beskedenhed og ydmyghed
18. Forsigtighed, diskretion og omtanke
19. Selvkontrol og selvregulering

Transcendens
20. Værdsættelse af skønhed og det excellente/brillante
21. Taknemmelighed
22. Håb, optimisme og fremadrettethed
23. Humor og legende tilgang til tingene
24. Spiritualitet, følelse af formål og tro

Sagt på en anden måde: Gør tingene på den måde du er bedst til! Gør tingene på din måde. Det giver mere tilfredshed og lykke i livet, tingene falder dig nemmere og du oplever at være i kontrol oversituationen, hvilket oven i købet mindsker risikoen for stress.

Princippet kan forstås lidt lige som projektlæring på skolerne. I stedet for at gennemgå det børnene skal kunne slavisk fra den ene ende til den anden, laver man et projekt, temaarbejde, der kræver, at man lærer det, man skal lære, men for at løse et problem, man finder spændende. Man fokuserer altså på at skabe meningsfyldte, lystbetonede rammer for læring, hvorefter læringen kommer nemmere. På samme vis giver det at klare hverdagen på vores positive karaktertræks præmisser mere komfortable rammer om det vi gør og skal, hvorved det hele glider lettere for os.

Når vi gør tingene på den måde, vi er gode til, arbejder og lever vi godt og kreativt, fordi det giver os tilfredshed, glæde og en følelse af kontrol.

Prøv selv at sætte fokus på dine karakterstyrker og dyrk dem. Du kan evt. prøve bare en enkelt dag, en halv dag eller en uge at gøre tingene på den måde du er særligt god til og evaluer så, om det ikke er det værd.

God fornøjelse!