Fobier

Hvad er en fobi – Fobier

Angst for enkelte objekter, dyr eller afgrænsede situationer som f.eks. højder, dyr, blod, tandlægeskræk, angst for lukkede rum, flyskræk m.m. kaldes en fobi. Man deler nogle gange forbierne op i typer, der handler om: dyr, det omgivende miljø, blod-injektion-skade, situation og andre typer. Angsten er stærk nok til, at man vil forsøge at undgå det, fobien er rettet imod og kan være decideret invaliderende, når man f.eks. føler sig nødsaget til at undgå flyveture, hjem med hunde osv.

Fobier er ret almindelige. 11% af den voksne befolkning vil på et tidspunkt i løbet af deres liv kunne diagnosticeres med en fobi og 60% af befolkningen har noget der ligner til forveksling.

Der lader til at være en stærk biologisk og arvelig komponent i fobierne, der for mange af typernes vedkommende har været en fordel at have engang i menneskeracens urtid. Alligevel er det meget simpelt at behandle fobier.

Behandling af Fobier

Ved behandlingen af fobier benytter man sig af den måde, hvorpå klienten har vedligeholdt sin fobi, idet man gør det modsatte af det det kræver at vedligeholde den. For at kunne blive ved med at være bange for noget der ikke er farligt, kræver det at man undgår det. Så forstærkes angsten for det frygtede, fordi man oplever at det bliver behageligt, hvis man fjerner sig fra det. Man får altså en slags belønning, når man fjerner sig fra det frygtede, fordi det føles meget rarere at fjerne sig, end da man var tæt på. Det skaber en slag læring, der kunne lyde noget i retning af: “Det var godt jeg undgik det, for det føltes farligt, da jeg var tæt på (eller potentielt skulle til at nærme mig) og følelsen af fare aftog da jeg fjernede mig. Det var nok gået galt, hvis jeg ikke havde fjernet mig.” Dels kan man altså komme til at tro fejlagtigt, at det kunne være gået galt, hvis man ikke havde undgået det frygtede og dels lærer man at undgå angstfølelsen ved at undgå det frygtede.

Behandlingen går derfor ud på at lære, at der ikke sker noget farligt, ved at konfrontere det frygtede og at angsten også går væk efter et stykke tid, selvom man konfronterer det frygtede. Det gøres ved at man, sammen med psykologen, udsætter sig for det frygtede. Som regel bliver klienten overrasket over, hvor hurtigt man kan overvinde angsten, når man blot gør det på den rigtige måde.

Fobi behandling i København

Vi behandler forbier i vores klinik beliggenhed i Værløse, men vi tager klienter ind fra København resten af Danmark.

Vi er førende eksperter indenfor behandling af agorafobi via metoderne inden for kognitiv terapi, og vi har siden 1997 hjulpet mange af med deres agorafobi.

Kontakt os på E-mail: pshus@post.tele.dk via nedenstående kontaktformular eller på telefon: 70260676 og få behandling af agorafobi. Vi har telefontid alle hverdage fra kl. 10.00-14.00.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Skriv en kort besked hvad det handler om her