OCD symptomer

Hvad er OCD og symptomer herfor

Obsessive Compulsive Disorder (OCD) symptomer, kendetegnes ved enten tvangstanker, tvangshandlinger eller begge dele.

Tvangstanker kan antage mange former, men handler ofte om emner som bakterier, snavs, sygdom, død, sex, religion, tanker om at opføre sig upassende eller mærkeligt, tanker om at kunne komme til at skade andre m.fl.

Tvangshandlinger findes i et utal af variationer, men nogle af de typiske er: Vaskeritualer, tjekketvang, tælleritualer, forestillingsritualer (mentale tvangs-handlinger), ordne og arrangere ting på bestemte måder, optagethed af symmetri, overtroiske ritualer, undgåelses adfærd m.m.
Kognitiv adfærdsterapi, som Center for Kognitiv Adfærdsterapi bruger ved behandling, er beviseligt den mest effektive form for behandling af OCD. Derfor anvender vi denne teknik.

OCD – Forskellige typer af typer af obsessioner (tvangstanker):

 • Tanker om og angst for smitte sig selv/andre
 • Tanker om og angst for snavs og ulækker ting
 • Tanker om og angst for sygdom og død
 • Tanker om og angst for at blive/være skyld i andres ulykke
 • Tanker om angst forbundet med religiøsitet
 • Tanker om og angst for at skade sig selv og andre
 • Tanker forbundet med stærk perfektionisme
 • Angst for at være sindssyg, unormal, anderledes, mærkelig, ond
 • Angst for angsten
 • Mentale ritualer (Herunder også grublerier. Forsøg på at opnå kontrol med tanker. Forsøg på at opnå kontrol med følelser. Forsøg på at foregribe alle tænkelige ubehagelige situationer)

OCD – Forskellige typer af kompulsioner (tvangshandlinger):

 • Vasketvang
 • Tjekketvang
 • Tælle ritualer
 • Magiske ritualer
 • Flytte rundt på eller organisere ting, så der bliver ballance og/eller symmetri.
 • Mange typer af undgåelsesadfærd

Gennerelt om tvangstanker og tvangshandlinger

Symptomerne kan også opleves på mange andre måder. Generelt kan det siges om tvangstanker og tvangshandlinger at:

Tvangstankernes indhold kan være helt normale tanker, men disse tanker opleves som meget voldsomme og uvelkomne. Nogle gange er det fordi de opleves som værende i strid med egne normer og værdier. Andre gange fordi tankerne omhandler konsekvenser, som er skræmmende og/eller uacceptable. Tankerne optræder igen og igen. De er meget svære at slippe, netop fordi man prøver så ihærdigt hvilket medfører voldsom angst samt ofte skyldfølelser og selvbebrejdelser.

Tvangshandlinger er handlinger (fysiske eller mentale), som er rettet imod at reducere, fjerne eller forebygge angst og/eller tvangstanker. Tvangshandlingerne kan føles næsten umulige at stoppe, fordi man oplever voldsom angst og katastrofetanker, hvis de ikke udføres, som man plejer. Desuden har tvangshandlinger en tendens til at udvikle sig til at blive mere og mere omfattende og tidsrøvende over tid. Man vil ofte føle sig fanget af ritualerne/ undgåelsesadfærden.

Mennesker med OCD prøver hele tiden at forbygge de ting, som de er bange for. Dette skyldes dels, at det oftest er noget som er meget slemt for dem.Desuden at de oftest vurderer dem selv som værende en meget negativ person, hvis de ikke i det mindste prøver at forhindre det tænkte i at gå galt. Også mindre og relative ubetydelige ting kan folk med OCD blive bange for går galt, da de frygter at få kritik af andre, hvilket er meget parallelt til personer med socialfobi, som også er bange for at få kritik og blive vurderet negativt. Når mennesker som ikke lider af OCD, kommer til at gøre noget, som medfører kritik eller hvor der sker noget negativt, som følge af det de gør, vil de ikke i samme grad bebrejde sig selv det, der gik galt. I stedet vil de sige: ”Nå, det vidste jeg jo ikke” eller ”Jamen, det var jo bare et uheld”. En person med OCD vil være meget selvbebrejdende og vurdere sig som værende et dårligt menneske, der er noget galt med. Derfor vil folk med OCD ofte være meget perfektionistiske m.h.t. dem selv. De skal helst gøre det ”rigtige” i en hver situation. Det er meget sjældent at de er perfektionistiske m.h.t. andre mennesker. Derimod er de oftest meget tilgivende og meget lidt aggressive. Dette skyldes dels at de vurderer andre mennesker som gode nok, men er selv angst for ikke at være god nok. De er bange for at der er noget galt med dem, – f.eks.at de er mærkelige, uansvarlige, skøre m.m. Det er dog ikke alle typer af OCD, hvor dette er et fremtrædende træk.
Et andet vigtigt træk er at folk med OCD er, at en person med OCD ikke tror, at han/hun kan stole på sig selv, sine sanser, sine vurderinger, sin hukommelse (derfor kaldes OCD også tvivlesygen). Dette symptom er også knyttet til deres angst for, at der er noget galt med dem mentalt.

En udpræget følelser de har er, at de føler, at der er noget galt med dem, og at det nok går helt galt med dem på et eller andet tidspunkt. Dette medfører, at personen med OCD  hele tiden forsøger på, at have kontrol med dem selv, det de gør, det de tænker og føler. Kontrollen udspringer af deres angst.

Hvad skyldes OCD?

Man kan ikke dokumentere at OCD er arveligt, men man kan dokumentere, at OCD oftere forekommer i familie, hvor der er problemer, men OCD kan også forekomme i familier, hvor der ikke er specielt mange problemer.

OCD opstår som regl som følge af stærk usikkerhed, som kan komme af mange forskellige grunde, og hvor man kommer ind i mange onde cirkler, som kommer til at forstærke trangen til, at udøve kontrol, som igen skaber mere og mere usikkerhed.
Men der er mange steder, hvor man kan komme til, at tro forkerte ting om sig selv, sine følelser eller tanker, hvem man er og hvordan man bør være, hvilket skaber meget ubehagelige forestillinger.
Et sted hvor folk med OCD ofte adskiller sig fra andre, er den måde de forstår deres egne tanker på. Produktionen af tanker er generelt set udenfor vores kontrol og ansvarsområde og bør betragtes som kreativt potentiale. Handlinger derimod kan vi kontrollere og holdes ansvarlige for. Men når man har OCD opfattes tanker ofte lidt på samme måde som handlinger:

 • Som om man kan kontrollere og holdes ansvarlig for tankerne.
 • Man er i tvivl om hvorvidt tankerne kunne være virkelige.
 • Man er bange for at ting sker, fordi man tænker dem.

Dette sker selvom man rationelt set godt ved at tankerne ikke er virkelighed. Men er man utroligt bange for at de alligevel skulle være det og tvivlen plager.

OCD behandling København

Vi arbejder med kognitiv adfærdsterapi målrettet angst og er eksperter i angst-, OCD- og depressionsbehandling. Vi behandler for OCD i vores klinik beliggenhed i Værløse, men vi tager klienter ind fra hele Danmark.

Vi er eksperter i OCD behandling og har hjulpet mange ud af deres tvangstanker og tvangshandlinger. Kontakt os på E-Mail: pshus@post.tele.dk eller på telefon: 70260676 og få behandling af din OCD.

Du kan også udfylde formularen nedenfor:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Din besked