Panikangst

Hvad er panikangst

Mellem 1.5-4% udvikler på et eller andet tidspunkt i deres liv panikangst. Det er sjældent at panikangst udvikles før det 15. leve år, men det forekommer. Panikangst udvikles hovedsageligt midt i 20’erne, og udvikles meget sjældent hos folk over 65 år. Undersøgelser påpeger kønsforskelle m.h.t. udbredelsen lidelsen, og noget tyder på at kvinder har større tendens til at udvikle panikangst. M.h.t. kulturelle forskelle ser det ud til, at udbredelsen af denne angstlidelse ikke variere meget fra land til land. Terminologien ”panik” kommer fra den græske gud Pan. Ifølge græsk mytologi.

Karakteristisk og forekomst af panikangst

Panikangst forekommer hos almindelige mennesker (i et betydeligt mindre omfang) og hos mennesker med andre lidelser end panikangst.

Panikangst er karakteristisk ved panikanfald, hvor disse panikanfald i starten opleves som at de kommer ud af den blå luft. Angsten opleves intenst og panikangsten opleves som at personen står over for en umiddelbart forestående katastrofe. Angstanfaldene udvikler sig ofte på få minutter sig i sådan en grad at der går panik i personen. Anfaldene varer gennemsnitligt mellem 5-30 min. Karakteristisk er det også at ”føle sig fanget”, ”ingen vej tilbage eller ud” eller på anden vis føler sig totalt hjælpeløs, og personen der oplever panikangst vil oftest have en meget stærk trang til komme ud eller væk. Efter selve panikanfaldet vil personen ofte være lettere angst, rystet og træt. Denne tilstand kan vare fra ½ time til flere timer.

Ofte vil den panikramte udvikle et permanent handleberedskab, som kan komme til udtryk i at klienten tænker ”Hvad nu hvis jeg få et anfald til, ja så må jeg søge for…”. Den panikramte vil også være præget af oplevelsen af mangelende kontrol oghyperopmærksomhed overfor faresignaler, hvor det ikke lykkes at bearbejde og vurdere disse realistisk. Denne hyperopmærksomhed kan i sig selv fremkalde panikangst, da f.eks. en overopmærksomhed på hjertet kan foranlede uregelmæssige hjerteslag eller en stigning i frekvensen af hjerteslaget. Personen vil ofte også prøve at undgå situationer, hvor angsten forventes at blive udløst (undgåelsesadfærd).

Kropslige og følelsesmæssige panikangst symptomer:

Hjertebanken (det er ikke ualmindeligt at hjerteslagene under et panikanfald stiger med 20 slag i minuttet eller mere, men det ses også at der ikke sker en øgning i hjerteslags frekvensen).

 • Sveden
 • Rysten
 • Mundtørhed
 • Åndedrætsbesvær
 • Kvælningsfornemmelse
 • Smerte eller trykken i brystkassen
 • Kvalme eller maveuro
 • Svimmelhed
 • Kuldegysninger eller hedeture
 • Uvirkelighedsfølelser
 • Kognitive symptomer:
 • Angstfulde forestillinger og tanker om, f.eks. at,
  ”Jeg dør af et hjertestop”
 • ”Jeg mister kontrollen og gør noget forfærdeligt”
 • ”Jeg bliver sindssyg”
 • ”Jeg besvimer”
 • ”Jeg begynder at skrige”
 • ”Jeg bliver kvalt”

Oplevelsen af at have et panikanfald, giver en fornemmelse af, at  katastrofen er nært forestående. Klienter beskriver, at de på en skala fra 0-100 oplever, at der er mellem 60-100 % chance  for at katastrofen sker, når de har panikangst, og at angstniveuet ligger mellem 7-10 på en skala fra 0-10.

Selv om panikangst er meget ubehagelig, så er den grundlæggende ikke svær at behandle, hvis den optræder alene. Panik angst kan dog optræde samme med OCD, agorafobi, socialangst og GAD. Hvis panikangsten optræder med disse andre problemstillinger, vil den nogle gange tage noget længere tid at behandle.Varigheden af behandlingen ved ren panik plejere at tage imellem 3-12 timer.

Behandling af panikangst

Vi arbejder med kognitiv adfærdsterapi og er eksperter i blandt andet angst-, OCD- og depressionsbehandling.
Vi behandler panikangst i vores klinik beliggenhed i Værløse, men vi tager klienter ind fra København resten af Danmark.

Få behandling af panikangst hos Center for kognitiv adfærdsterapi. Kontakt os på E-mail: pshus@post.tele.dk via nedenstående kontaktformular eller på telefon: 70260676 og få behandling af panikangst. Vi har telefontid alle hverdage fra kl. 10.00-14.00.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Skriv en kort besked hvad det handler om her