Socialfobi

Socialfobi / Social Angst

Socialfobi / social angst, er angsten for at være sammen med andre mennesker, og særlig angst for andres vurdering – frygten for at andre skal fordømme en er helt centralt. En del mennesker med socialfobi oplever, at de kan have svært ved at spise, når der er andre mennesker i nærheden. Rødme, svedeture og rysten på hænderne, opleves af mange med socialfobi, når de er sammen med andre mennesker.

Som det ses på modellen nedenfor, er en del af problemet, at man ligesom overvåger sig selv og er meget fokuseret på, at man ikke synes, man gør det godt nok. Det forstærker angsten og gør det endnu sværere at tage del i det sociale.
Men man kigger ikke kun på sig selv og dømmer, man vil også være tilbøjelig til at forsøge at læse andre menneskers tanker og ansigtsudtryk med en forventning om at de tænker negativt om en selv. Selvom man kunne tjene mange penge, hvis man virkelig kunne læse tanker, er vi tilbøjelige til at tro, at vi kan alligevel og socialfobikeren vil ofte føle sig overbevist om, at kunne læse, at andre bruger meget tid på at tænke negativt om dem.

Man overvurderer mængden af tid andre mennesker bruger på at fordømme en og overvurderer også, hvor meget andre mennesker lægger mærke til de angstsymptomer, man oplever. Selvom man måske godt kan se dette, er angsten alligevel så stærk, at man i mange tilfælde begynder at undgå den type sociale situationer, der gør en usikker og finder at livet begrænses unødigt af angsten; for nogle i voldsom grad.

Det viser sig, at mængden af angst man oplever i sociale situationer er afhængig af hvor man har sit fokus. Hvis man, som socialangste ofte gør, fokuserer mest på sin egen præstation (hvordan man klarer situationen) eller andre menneskers reaktion, er man langt mere angst, end hvis man tvinger sit fokus hen på den opgave,samtale eller det tema, man er ved at forholde sig til.

Behandling af Socialfobi / social angst

Socialangst kan godt behandles og man kan blive helt fri for det. Med kognitiv adfærdsterapi opnås hurtigt synlige, konkrete fremskridt, idet der eksperimenteres med at ændre adfærd, mens effekten af dette diskuteres. Oftest overrasker det positivt, hvordan andre mennesker reagerer, når man ændrer adfærd og hvor meget man faktisk kan, når det kommer til stykket.

Adfærdseksperimenterne aftales i samråd med terapeuten og foregår i et tempo som klienten selv føler sig tryg ved. Under hele forløbet arbejdes der med at fortolke på nye måder, så man ikke uudfordret tager de gamle negative fortolkninger med i de nye situationer, der afprøves.

Oplever du socialfobi / social angst?

Så kontakt os på E-mail: pshus@post.tele.dk,via nedenstående kontaktformular eller på telefon: 70260676 og få behandling af agorafobi. Vi har telefontid alle hverdage fra kl. 10.00-14.00.

Socialfobi kan og bør behandles, for behandlingen er relativt enkel, mens det giver et markant løft i livskvalitet at overvinde fobien.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Skriv en kort besked hvad det handler om her