Stress

Hvad er stress og hvornår er det godt at stresse

Man skal kunne stresse, men…
Stress reaktioner opstår hele tiden hos alle, og disse i sig selv er ufarlige. Stress er kroppens reaktion på krav om aktivitet. Dvs. vi skal kunne stresse, ellers kan vi ikke udføre vores arbejde eller andre opgaver. Når stress bliver farlig, er det ikke fordi, vi har travlt eller reagerer kraftigt på pres, men bl.a. fordi vi ikke formår at veksle mellem anstrengelse og hvile.

Stress er et af de store problemer indenfor arbejdslivet, hvilket er blevet meget tydeligt indenfor de sidste år.

Konsekvenser af langvarig stress er f.eks.:

  • Depression
  • Selvværdsproblemer
  • Angst
  • Fysiske lidelser

Tilstanden er ekstremt pinagtig og er invaliderende i form af både kroniske fysiske og psykiske problemer. For nogle går det så galt, at de aldrig kommer tilbage på arbejdsmarkedet efter sygemelding. Men stress kan og bør behandles effektivt

Stress – Nye måder at tænke og handle på

Den nye måde at anskue stress på er – udover at fokusere på arbejdsbyrden og dens sammensætning – også at fokusere på individets måde at begrebsliggøre den måde, man arbejder og fungerer på. Et eksempel er de krav, man opfatter stilles til én og som bliver skabt i samklang mellem de krav, virksomheden sætter til én, og de krav man har til sig selv som den udførende af opgaverne.

Stress skaber store vanskeligheder mht. såvel at håndtere arbejdsopgaver som problemer . Problemløsningsstrategier, der tidligere har vist sig at være virksomme, er det ikke nødvendigvis længere, og derfor skal de ændres. Et andet vigtigt fokusområde for stressbehandlingen er de værdier og opfattelser, som man har om sig selv som arbejdskraft og person.

Alt i alt arbejdes der i stressbehandlingen meget med at ændre dem måde man ser på sig selv og sin omverden, redskaber, der ikke alene er gavnlige til at arbejde sig ud af stressen og forhindre tilbage fald, men som også er en gevinst i livet iøvrigt.

Behandling af stress

Vi kan hjælpe dig af med stress. Jo før man gør noget ved et potentielt farlige stress des bedre. Kontakt os på E-mail: pshus@post.tele.dk, via nedenstående kontaktformular eller på telefon: 70260676 og hør mere.  Vi har telefontid alle hverdage fra kl. 10.00-14.00.

Få behandling af stress – inden det er for sent

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Skriv en kort besked hvad det handler om her