Lavt selvværd og selvværdsproblemer

De fleste mennesker kender til det, at være lidt usikker på sig selv i forskellige situationer, og det er i og for sig sundt nok, fordi usikkerheden ofte er et udtryk, at vi har brug for, dels mere information inden vi handler, og dels, at finde os selv i forhold til det, der foregår omkring os. Således kan vi bedre gøre brug af vores ressourcer, og få fat i vores meninger, ønsker og behov, og holde fast i disse på en assertiv måde (hvor man respekterer sig selv og andre).

Det er altid en proces at begive sig ind i situationer man ikke helt kontrollerer. Selvværdstræning er bl.a. en træning i at mestre den proces. Selvværdstræning indebærer også, at man lærer at ændre sin selvopfattelse og bryde de negative selvbekræftende cirkler, som et lavt selvværd ofte fører med sig. Endvidere handler det om at forstå og ændre de oftest forkerte antagelser, man har om sig selv, og de forestillinger, man har om, hvad andre tænker om én.​

Hvem har behov for selvværdstræning?

De fleste mennesker vil på et eller andet tidspunkt opleve, at have et nedsat selvværd, og grundene til dette kan være meget forskellige. Når Center for Kognitiv Adfærdsterapi tilbyder behandling for selvværdsproblemer skyldes det, at den almindelige tvivlen på sig selv, de fleste mennesker oplever ind imellem, hos nogle kan blive voldsom og invaliderende og ligge til grund for depressioner, socialfobi, OCD m.m. og at vores erfaring viser, at alle med selvværdsproblemer kan have stor glæde af et behandlingsforløb.

Hvad er selvværd?

Selvværd er på en eller anden måde noget diffust og uklart, men alligevel ved vi, hvad det handler om. Det handler om selvaccept, selvrespekt, kærlighed til sig selv, selvforståelse, omsorg for sig selv m.m. Det handler både om vores egen selvopfattelse og andres opfattelse af os. Selvværd handler i bund og grund om, hvordan vi har det med os selv – vores forventninger til os selv og forventninger til andre mennesker. Derfor afhænger vores selvværd i høj grad af den måde, hvorpå vi ser os selv. Det afhænger af, om vi kan være realistiske m.h.t. os selv og andre mennesker. Folk med selvværdsproblemer er ofte urealistiske:

De undervurderer deres egen kunnen og deres eget værd, og overvurderer andre menneskers kunnen og værdi. Selvværdstræningen sørger for balance, at man bliver i stand til, at kunne opleve sit eget og andres værd på en realistisk og ligeværdig måde.

​​

“Kernen i lavt selvværd er negative overbevisninger om en selv”

Disse overbevisninger kan ændres!

Kernen i lavt selvværd er de centrale overbevisninger man har udviklet om sig selv, – hvilken type person man er, eller hvordan man er som menneske. Disse overbevisninger er ubevidste, og ligger så dybt i én at de tages som en selvfølge og som sandheden om ens person. Disse overbevisninger medfører en generel følelse af ikke at være o.k. De udgør så at sige milepæle i ens identitet. Om man udvikler negative overbevisninger om sig selv skyldes mange faktorer.

I nedenstående er der opstillet nogle af disse.

 • Tidlige oplevelser
 • Manglende støtte, omsorg og kærlighed.
 • Udeblivelse af gode ting (værdsættelse, varme, interesse m.m.).
 • For stort ansvar for tidligt.
 • Oplevelse af at være den underlige (eller det sorte får) i familien.
 • Tilhøre en familie eller social gruppe, som er udsat for at andre tager afstand – diskriminering
 • Oplevelser af at være uden for / mobning.
 • Oplevelser af at ikke kunne leve op til forældres eller andre vigtige personers krav og standarder.
 • Systematisk afstraffelse, nedgørelser, afvisninger, fysisk eller psykisk mishandling.
 • Senere oplevelser
 • Mobning på arbejdspladsen
 • Udsættelse for traumatiske begivenheder (f.eks. død, skilsmisse, vold m.m.)
 • Vedvarende stress
 • Indgåelse i problematiske parforhold (f.eks. med misbrugsproblematik)
 • I det hele taget konfrontationer, som i væsentlig grad svækker ens tiltro til sig selv og verdenen


Har man været ude for disse ting eller noget tilsvarende, kan det medføre at man udvikler et lavt selvværd. Vores overbevisninger eller antagelser om os selv, danner primært vi udfra vores oplevelser og den måde hvorpå andre

Kan man træne sit selvværd ?

​Selvværd er ikke noget, der kommer af sig selv. Mange tænker at selvværd er løsning på de fleste problemer, men det forholder sig lidt omvendt. Selvværd kommer af, at man prøver at løse de problemer, man står overfor og opdager, at man faktisk godt kan. Men for en hel del mennesker bliver erfaringen med, at man godt kan, og at man er god nok, aldrig helt bekræftet, måske tværtimod. Dette hænger sammen med flere ting, men en af de vigtigste er ens selvopfattelse og identitet. Har man fra barnsben eller ved ubehagelige oplevelser i voksenalderen udviklet et negativt syn på sig selv og sine muligheder, vil man være tilbøjelig til at vurdere sig selv mere negativt end hvad der er rimeligt. Negative cirkler sættes ofte i gang, og igennem disse får man bekræftet sin negative selvopfattelse. F.eks. begynder man måske med at lade være med at sige sin mening, og man finder i så fald aldrig ud, at andre mennesker faktisk synes om, det man siger. Man begynder at blive bange for, at man virker kedelig, og så bliver man endnu mere usikker, og kan slet ikke finde på noget at sige. Disse negative cirkler kan brydes, ligesom ens negative selvopfattelse kan ændres. Dette kræver både indsigt og træning. Nogle mennesker tror, at de skal være på en bestemt måde før, de kan blive accepteret, og bruger meget af deres energi på at opnå at være på denne måde, som ofte er forbundet med meget store krav. Selvværdstræning handler også om at lære at vurdere, hvad der er rimeligt, og at kunne være O.K. selvom man ind i mellem ikke lever op til disse krav. Denne træning, som hovedsageligt er inspireret af kognitiv adfærdsterapi, har fokus på ens selvopfattelse, og der arbejdes direkte med problemerne og særligt med de måder, hvorpå vi tænker, føler og handler.

Kognitiv behandling af lavt selvværd/selvværdsproblemer

Vi vil meget gerne hjælpe dig med at opnå højere selvværd. Kontakt os på E-mail: martin@ckat.dk, via nedenstående kontaktformular eller på telefon: 70 26 06 76 og få behandling af selvværd. Vi har telefontid alle hverdage fra kl. 09.00-13.00.

Har du spørgsmål?

Udfyld nedenstående kontaktformular, hvorefter vi kontakter dig.

Skriv meget gerne tidspunkt for, hvornår du vil kontaktes.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Besøg klinikken

​​Ny Vestergårdsvej 5b, 3500 Værløse

CVR-nummer: 26989264

Klik her for rutevejledning

Telefontider

Mandag - fredag

9.00 - 13.00

Vores søde og rare sekretær Maida kan træffes mellem 9.00-13.00 mandag til fredag på telefon: 70 26 06 76

​CEN​TER FOR KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI ApS​

​​Telefon: 70 26 06 76

E-mail: martin@ckat.dk

Har du spørgsmål?

Udfyld nedenstående kontaktformular, hvorefter vi kontakter dig. 

Skriv meget gerne tidspunkt for, hvornår du vil kontaktes.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt