Behandling af ADHD/ADD

ADHD er en forkortelse af Attention Deficit Hyperaktiv Disorder, som betyder: Forstyrrelse af opmærksomhed og hyperaktiv lidelse. I dag hedder diagnosen ADHD/ADD, da man har valgt, at man skal kunne adskille nogle af de symptomer, der indgår i diagnosen fra hinanden, så man kan diagnosticere det, man har kaldt opmærksomhedsforstyrrelsen for sig, og impulsivitet og hyperaktivitet for sig. Hvis symptomerne primært er impulsivitet og hyperaktivitet, betegnes diagnosen ADHD, og hvis det primært er koncentrationsproblemer og uopmærksomhed, som er det centrale, betegnes det Attention Deficit Disorder (ADD). Hvis man har symptomer, der fylder omtrent lige meget fra begge områder, så betegnes det ADHD/ADD.

ADHD/ADD-diagnoserne har mange fællestræk med mange andre diagnoser og mange overlap og symptomsammenfald med næsten alle psykiatriske lidelser, samt belastningssymptomer, der kommer fra sociale og kulturelle problemer. Typisk diagnosticeres børn, unge og voksne med ADHD/ADD, når belastningsgraden fra andre diagnoser bliver stor, og de typiske diagnoser, som giver grundlag for at man stiller ADHD/ADD-diagnosen er angst, selvværdsproblemer og OCD, da disse psykiske problemer ofte medfører urolig adfærd, manglende koncentration m.m. Man ser en voldsom stigning af ADHD/ADD diagnosticerede, men diagnosen ADHD/ADD er en belastningsdiagnose, og ikke en rigtig diagnose med en selvstændig årsag. “Lidelserne” har derimod mange årsager, og mange forsker har kritiseret ADHD/ADD-diagnoserne voldsom igennem tiderne netop, fordi der ikke er videnskabelig grundlag for, at diagnosen skulle være en selvstændig diagnose eller syndrom, men trods dette består diagnosen forsat.

Dertil kommer at der laves mange fejl hos psykologer, privatpraktiserende læger og psykiater. På verdensplan har man undersøgt psykiatriske diagnoser, og fundet ud af, at der er mellem 70-40 % fejl i diagnosticeringen af psykiatriske diagnoser.​

Har du spørgsmål?

Udfyld nedenstående kontaktformular, hvorefter vi kontakter dig.

Skriv meget gerne tidspunkt for, hvornår du vil kontaktes.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fejldiagnosen medfører, at de mennesker der fejldiagnosticeres også fejlbehandles. Dette er meget uheldigt. Især fordi man ofte behandler ADHD med ritalin (amfetamin). Ritalin og lignende præparater har de samme virkninger og bivirkninger som stort set alle andre former for amfetamin, hvor nogle af disse bivirkninger kan være dødelige. Andre bivirkninger øger risikoen for Parkinson syge med 300% og depression med 500% set i forhold til kontrolgruppe, der ikke modtager amfetamin/ritalin. Derudover er der mange andre mindre farlige bivirkninger. Amfetamin har indvirkning på virkelighedsopfattelsen, fordi stoffet øger neurotransmitterne nor-adrenalin og dopamin og i mindre grad serotonin, som har stor betydning for rigtige mange processer i frontallapperne, der er den del af hjernen, hvor tænkning, meningsdannelse, forestillinger og andre processer, vi bruger til at bearbejder bevidste forhold internt i kroppen og forhold vedrørende verdenen. Desuden påvirker dopamin især det limbiske (følelsesmæssige) område og medfører, at man kan blive euforisk af stoffet. På “gaden” er amfetamin et rusmiddel, der er forbundet med misbrug og afhængighed. Virkningen af amfetamin på psykiske lidelser er i det hele taget en meget usikker affære og har været det i 90 år, hvor stoffet har været brugt til behandling af mennesker med psykiske lidelser. Fra 1930’erne og frem til 1959 brugte man hovedsageligt amfetamin til behandling af depression. Mens den første antidepressive behandling var kokain, som er et stof, der ligner meget amfetamin. Grunden til at man i dag bruger amfetamin til behandling af børn med ADHD/ADD-symptomer, skyldes primært den præstationsfremmende effekt, men denne effekt aftager over 6-12 uger.

Forskning er hovedstenen bag behandlingssuccen i klinikken

Det er meget vigtigt for os, at vores faglig viden og kunnen er på niveau med de førende forsknings- og behandlingsinstitutioner i USA og England. Ligesom det er vigtigt for os at være med i forskning, som på den ene eller den anden måde vedrører vores specialer.

Chefpsykolog Martin Bergen, er der udover også involveret i forskning i forbindelse med angst, stress og depressions indvirkning på smertereaktioner, og er yderligere med i et hjerneforskningsprojekt, der tager fokus på medicins indvirkning på hjernen og kroppen.

ADHD/ADD behandling i Værløse tæt på København

Vi behandler mennesker, der får diagnoserne ADHD/ADD, hvis de ellers falder indenfor vores ekspert område: angst, depression, OCD, selvværdsproblemer, og lidelser i det obessive compulsive spektrum. Alle dem vi har behandlet, som har fået diagnosticeret ADHD/ADD har efter at vi har behandlet deres angst m.m., ikke har haft ADHD/ADD-symptomer efterfølgende. Vi tager klienter ind fra hele Danmark og udlandet.

Kontakt os på E-Mail: martin@ckat.dk eller på telefon: 70 26 06 76 og få hjælp til at styre og kognitiv behandling af ADHD.

ADHD/ADD-diagnoserne har vist sig ikke at kunne underbygges videnskabeligt, da symptomerne kommer fra mange forskellige psykiatrisk og fysiske lidelser, samt søvnproblemer, sociale og økonomiske problemer. Der kan ikke påpeges nogen homogen ætiologi overhovedet, hverken hvis man ser på genetisk forskning, hjernescanninger eller på sammenhænge mellem andre lidelser og ADHD/ADD.


Lydia Furman gennemgår hjerneforskningen i ADHD/ADD-diagnosen med henblik på at vurdere, hvorvidt ADHD/ADD-diagnoserne er en egentlig diagnose kom frem til at diagnoserne, ikke sig selv er en lidelser eller et syndrom, men derimod kun en gruppe af symptomer, der repræsentere nogle fælles reaktioner af emotionel, psykologiske og indlæringsmæssigt art.” (Furman L. 2005). Dette er senere hen understøttet af forskning fra hele verden.


Men undersøgelser viser voldsomme stigninger i brugen af ADHD/ADD-diagnoserne (Atladottir H.O. et al., 2007, Castle L. et al., 2007, Chien I.C. et al., 2012, McCarthy S. et al., 2012, Dalsgaard S. et al., 2013, Hodgkins P. et al., 2013, Langager S., 2014, Atladottir H.O. et al., 2015, Mohr Jensen C. & Steinhausen H.C., 2015, Davidovitch M. et al., 2017). En nyere undersøgelse viser, at man hyppigere og hyppigere tildeler børn ADHD/ADD-diagnoserne, og i perioden fra 2005-2014 steg brugen af diagnoserne globalt med over 100 % fra 6,8 % til 14.4 % (Davidovitch M. et al., 2017). Over en periode på 16 år fra 1995 viser en dansk undersøgelse, at brugen af ADHD-diagnosen er steget fra 7,3 til 91,2 pr. 100.000 indbygger (Mohr Jensen C. & Steinhausen H.C., 2015). En anden undersøgelse fra Danmark viser en stigning på 600 % fra 2004-2014 (Langager S. 2014).


Man behandler ADHD/ADD overvejende med medicinsk behandling, der giver varige forandringer i hjernen og hjerneskader (Garey L.J. et al., 1998, Glantz A.L. & Lewis D.D., 2000, Kalus P. et al., 2000, Broadbelt K. et al., 2002, Black et al., 2004; Cadet J.L. et al., 2007; Selemon L.D. et al, 2007; Bergman S. et al., 2008; Cruickshank C.C. & Dyer K.R., 2009; Cordonnier C. & Van Der Flier W.M., 2011; Callaghan R.C. et al., 2012; Grandado N. et al., 2013, Curtin K. et al., 2015, Curtin et al., 2018) og andre fysiske lidelser, som er årsag til tidlig død (Delaney P. & Estes M., 1980; Lichtenfeld P.J. et al., 1984; Petitti D.B. et al., 1998; Buxton N. & McConachie N.S., 2000; Westover A.N. et al., 2007; Cruickshank C.C. & Dyer K.R., 2009; Lappin J.M. et al., 2017). Og man har dokumenteret at ADHD/ADD-medicin ikke virker forskellig på mennesker med de symptomer, der er beskrevet i ADHD/ADD-diagnoserne og andre mennesker (Rapoport J.L. et al. 1978, Rapoport J.L. & Inoff-Germain G. 2002).


Der er ved at blive lavet en webside, som gennemgår alle de videnskabelige problemer, der ses i forbindelse med brugen af ADHD/ADD-diagnoserne, behandlingen og forskningen i området. Denne webside er www.adhd-add.dk. Siden er endnu ikke tilgængelig. Websiden forventes at være færdiglavet sidst i 2021.

Besøg klinikken

​​Ny Vestergårdsvej 5b, 3500 Værløse

CVR-nummer: 26989264

Klik her for rutevejledning

Telefontider

Mandag - fredag

9.00 - 13.00

Vores søde og rare sekretær Maida kan træffes mellem 9.00-13.00 mandag til fredag på telefon: 70 26 06 76

​CEN​TER FOR KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI ApS​

​​Telefon: 70 26 06 76

E-mail: martin@ckat.dk

Har du spørgsmål?

Udfyld nedenstående kontaktformular, hvorefter vi kontakter dig. 

Skriv meget gerne tidspunkt for, hvornår du vil kontaktes.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt